Материали 1-10 от 3

Обучение и професионално развитие 16 стр.

Обучение и професионално развитие

Обучението на човешките ресурси е стратегическа функция на управлението на управлението на човешките ресурси. То е в непосредствена връзка с растежа и конкурентноспособността и обуславя професионалното...
mOn
15 1
Мотивационен профил на персонала 11 стр.

Мотивационен профил на персонала

Мотивацията е процес, породен от неудовлетворени потребности. Осъзнаване на потребността насочва човека към поведение, чрез което да я удовлетвори. Само потребности, които не са удовлетворени, могат да бъдат мотивирани....
admin
13 1