Материали 1-10 от 27

Защита срещу дискриминацията нормативна рамка и практически резултати 10 стр.

Защита срещу дискриминацията – нормативна рамка и практически резултати

Социалната дискриминация (от лат. discriminatio — „правене на разлика“) представлява практиката на установяване на всяко по-неблагоприятно третиране или ограничаване/лишаване на лица от законови права, задължения....
admin
4 0
Как да организираме интервю за подбор на персонал в организацията 13 стр.

Как да организираме интервю за подбор на персонал в организацията?

Практиката на развитите страни показва, че най-бързият и най-евтин път за постигане на конкурентоспособност на фирмата е привличането и задържането на способни и талантливи кадри...
ivan40
13 1
Концепция за управление на човешките ресурси 30 стр.

Концепция за управление на човешките ресурси

Концепцията за управление на човешките ресурси (учр), още от момента на своето създаване в средата на 80те години, предизвиква огромен интерес както у теоретиците по управление, така и при практикуващите мениджъри...
nezabravima
3 0
Мотивационен профил на персонала 11 стр.

Мотивационен профил на персонала

Мотивацията е процес, породен от неудовлетворени потребности. Осъзнаване на потребността насочва човека към поведение, чрез което да я удовлетвори. Само потребности, които не са удовлетворени, могат да бъдат мотивирани....
admin
13 1
Обучение и професионално развитие 16 стр.

Обучение и професионално развитие

Обучението на човешките ресурси е стратегическа функция на управлението на управлението на човешките ресурси. То е в непосредствена връзка с растежа и конкурентноспособността и обуславя професионалното...
mOn
15 1
Обучение и развитие на човешките ресурси 13 стр.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси - същност и обхват. Важен компонент в дейностите по управление на човешките ресурси е обучението на персонала. Развитието на човешките ресурси е процес на усъвършенстване на знанията, уменията, нагласите и...
loli
7 1
Обучение и развитие на човешките ресурси 12 стр.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Обучението на персонала е ключов компонент и дейността по управлението на човешките ресурси. През последните години той се разглежда в една по- широка рамка – в контекста на развитието на човешките ресурси в организацията....
ivan40
6 1
Основни проблеми на управлението на персонала в организацията 16 стр.

Основни проблеми на управлението на персонала в организацията

Ресурс означава запас, източник на доходи. Осигуряването на необходимите ресурси е първата и обективно необходима стъпка при организиране функционирането на стопански звена. Без ресурси няма дейност, няма резултат....
cblock
9 1