Материали 1-10 от 27

Финансово управление на човешките ресурси Андрей Захариев 8 стр.

Финансово управление на човешките ресурси (Андрей Захариев)

През последните години интересът към изследването на човешките ресурси рязко нарастна. Сред изследователите, които проявяват интерес, е и д-р Андрей Захариев...
mOn
96 7
Управленско консултиране 6 стр.

Управленско консултиране

Управлението представлява процес, включващ управленските функции прогнозиране, планиране, взимане на решения, организиране,ръководене, координиране, мотивиране и контрол насочени към материалните...
mOn
28 3
Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г 14 стр.

„Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1990-2012г.“

Преходът от централизирано планово управление на държавата към изискванията и принципите на пазарната икономика постави с особена острота редица въпроси към прилаганите до този момент икономически категории и в частност към социално-икономическата категор
nadivo111
11 3
Оценка на работните места и атестиране на работниците и служителите 7 стр.

Оценка на работните места и атестиране на работниците и служителите

Оценката на работните места (длъжностите) е специфична административно-управленческа дейност, обособен етап в процеса по определяне на заплатата по трудов договор, с огромно въздействие и влияние в дейността по определяне на базовия размер на заплатите...
loli
27 2
Управление на човешките ресурси Мотивация на персонала 11 стр.

Управление на човешките ресурси. Мотивация на персонала

Управлението на човешките ресурси в една организация е дейност, която обединява човешките ресурси с други ресурси – финансови,информационни, технологични, суровинни – за постигане на главните и крайни цели на организацията...
dannyboy
8 2
Мотивационен профил на персонала 11 стр.

Мотивационен профил на персонала

Мотивацията е процес, породен от неудовлетворени потребности. Осъзнаване на потребността насочва човека към поведение, чрез което да я удовлетвори. Само потребности, които не са удовлетворени, могат да бъдат мотивирани....
admin
13 1
Обучение и професионално развитие 16 стр.

Обучение и професионално развитие

Обучението на човешките ресурси е стратегическа функция на управлението на управлението на човешките ресурси. То е в непосредствена връзка с растежа и конкурентноспособността и обуславя професионалното...
mOn
15 1
Обучение и развитие на човешките ресурси 13 стр.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси - същност и обхват. Важен компонент в дейностите по управление на човешките ресурси е обучението на персонала. Развитието на човешките ресурси е процес на усъвършенстване на знанията, уменията, нагласите и...
loli
7 1