Материали 1-10 от 1

Преход към биологично земеделие и изготвяне на бизнес-план за създаване на екологична земеделска ферма 21 стр.

Преход към биологично земеделие и изготвяне на бизнес-план за създаване на екологична земеделска ферма

При разработване на сеитбообръщението в биологичната ферма не се допуска монокултура и насищане с един вид или еднотипна група от култури. Препоръчва се редуване на видове с различни изисквания по отношение ресурсите на средата...
ivan40
59 1