Материали 11-20 от 26

Празникът Курбан Байрам 14 стр.

Празникът Курбан Байрам

Рефератът има за цел да информира за един уж всекиму познат религиозен празник "Курбан Байрам", а всъщност до голяма степен оставащ непознат за мнозина. Основната му цел е да разшири познанията на читателя по тази тема...
ivan40
12 1
Празници в юдаизма религиозно значение и ритуалност 10 стр.

Празници в юдаизма – религиозно значение и ритуалност

Една от най-старите религии е юдаизмът. Юдаизмът като религия е най-важният елемент от еврейската цивилизация. Благодарение на осъзнатата религиозна избраност и особено предназначение на своя народ...
ivan40
15 0
Приемане на източно православната религия 14 стр.

Приемане на източно православната религия

Към средата на ІХ в. обединителния процес в основни линии бил вече завършен. Българската държава се очертала като важен политически и военен фактор не само на Балканския полуостров, но и цяла тогавашна Европа.
dannyboy
6 0
Протестанство 7 стр.

Протестанство

Протестанството се заражда през XVв. в условията на Реформацията и като част от Реформацията. Конкретният повод то да бъде назовано "протестантство" става протестен документ на група привърженици на религиозно-реформаторските идеи на Мартин Луте
ivan40
24 1