Материали 1-10 от 1

Правосубектност на международните организации 18 стр.

Правосубектност на международните организации

Международното право урежда международните отношения на суверенните държави. Напоследък все по-популярен субект на международното право са създаваните от държавите международни организации – Организация на обединените нации, Европейски съюз и др....
ivan40
0 0