Материали 1-10 от 1

Формиране и промяна на организационната култура в растящите средни и малки предприятия 42 стр.

Формиране и промяна на организационната култура в растящите средни и малки предприятия

Растящият интерес към проблемите на малките и средни предприя-тия (МСП) се обуславя от значителния им принос към развитието на ико-номиката, от една страна, и стремежа за подпомагане и укрепване на тях-ната роля, от друга. 90-те години на XX-век...
nezabravima
15 0