Материали 1-10 от 2

Музикалната култура в перода от Освобождението до средата на 20-те години 17 стр.

Музикалната култура в перода от Освобождението до средата на 20-те години

Определяща за периода след Освобождението до средата на 20-те години е идеята за "строителството на нова България". Сведена в контекста на културното развитие тази тенденция се изразява в обособяването и самоопределянето на художествена култура
nerven
11 0