Материали 1-10 от 3

Запознаване и работа с измервателна верига 7 стр.

Запознаване и работа с измервателна верига

Метрология - означава учене на мярката. Класическата метрология е наука за мерките, еталоните, мерните единици. Измерване - измервания, при които всяка величина се преобразува в електричен сигнал с определени характеристики...
nerven
44 1
Инженерна метрологията и приложението на измервателни роботи в машиностроенето 13 стр.

Инженерна метрологията и приложението на измервателни роботи в машиностроенето

Инженерната метрология е наука за измерванията, която може да се приеме като поставяща началото на техническите разработки и постижения и формира основите на бъдещите изобретения и открития....
admin
25 0