Материали 1-10 от 4

Автоматизирани системи за управление на технологични процеси 21 стр.

Автоматизирани системи за управление на технологични процеси

Системата представлява множество от елементи, намиращи се в определени отношения и връзки помежду си и образуващи единно цяло. Класификацията на системите се извършва на базата на различни, съществени за тях, признаци...
ivan40
7 0