Материали 1-10 от 2

Топлопроводност Закон на Фурие ДУ на топлопроводността Начални и гранични условия Температурен градиент 31 стр.

Топлопроводност. Закон на Фурие. ДУ на топлопроводността. Начални и гранични условия. Температурен градиент

По своята същност топлопроводността е молекулярен процес на пренос на топлина, при който отделните части на тялото не променят мястото си в пространството една спрямо друга въпреки наличието на енергиен поток в тялото.....
admin
55 2