Материали 1-10 от 1

Интеркултурно образование 8 стр.

Интеркултурно образование

Това налага да се преосмислят образователните преоритети в глобализиращия се свят. Всеизвестно е, че различията будят в нашата страна са носители по – скоро на страх, предпазливост и отбранителност...
ivan40
48 6