Материали 1-10 от 3

Възникване и развтитие на съвременните индустриални отношения 12 стр.

Възникване и развтитие на съвременните индустриални отношения

Индустриалните отношения най-често се дефинират като взаимоотношения между правителството и организациите на работодателите, от една страна, и организациите на заетите работници и служители, от друга, по повод условията на труд, заплащането и...
ivan40
10 1
Жизнен цикъл на предприятие 33 стр.

Жизнен цикъл на предприятие

В зависимост спецификата на отрасъла, към който се отнася предприятието, факторите за локализация са определящи в различна степен за дейността на предприятието. В едни икономически райони един фактор може да е с главно значение за бъдещите фирми....
admin
16 0