Материали 1-10 от 3

Бизнеспланиране 6 стр.

Бизнеспланиране

Преуспелите съвременни фирми се ръководят от пазарна ориентация и стратегическо планиране. Стратегическият план на фирмата обаче е само начало на планирането. Той служи като ориентир за изготвянето на допълнителни планове при осъществяване на главните...
nerven
1 0
Производствена програма 11 стр.

Производствена програма

Производствената програма показва вида, количеството и стойността на продуктите, които ще се произвеждат през определен период от време. Тя е основен раздел и заема основно място в бизнесплана. Това значение на производствената програма се обяснява с ...
nerven
5 0
Франчайзинг 6 стр.

Франчайзинг

Франчайзингът е вертикално-кооперативна организационна система на юридически самостоятелни фирми, осъществяващи продажба на стоки и услуги на базата на договор, или казано по друг начин - дистрибутиране на продукти или услуги...
ivan40
1 1