Материали 1-10 от 1

Определяне земното ускорение с обръщаемо махало 4 стр.

Определяне земното ускорение с обръщаемо махало

Определяне земното ускорение с обръщаемо махало. Всяко твърдо тяло, което може да извършва люлеене около неподвижна точка или ос, под действието на силата на тежеста или на някаква еластична сила е прието във физиката да се нарича – махало.
manja
101 6