Материали 1-10 от 4

ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ 7 стр.

ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ

Сега и в бъдеще, себестойността и инвестициите за електричество от вятъра се очаква да бъдат най-ниски, в сравнение с всички други електропроизводства от екологичните и напълно възобновяеми енергоизточници.....
aronn
3 0
Запознаване с основните принципи за изграждане на фотоволтаични системи 4 стр.

Запознаване с основните принципи за изграждане на фотоволтаични системи

Фотоволтаична система 1000 W се състои от 8 модула тип KC125GHT-2.Всички модули са свързани в схема 2 стринга х 4 модула .(фиг.11).Система е стационарна с постоянен ъгъл на наклона 35 о ,като носещата
aronn
5 0