Материали 1-10 от 4

Опитно определяне коефицента на топлопредаване при принудителна конвекция на флуид в тръбопровод 4 стр.

Опитно определяне коефицента на топлопредаване при принудителна конвекция на флуид в тръбопровод

Теоретична постановка – е процес на предаване натоплина, който е характерен за флуидите и се осъществява чрез преместване и разместване на маси от флуид, имащи различни температури....
dannyboy
15 1
Фотопроводимост на полупроводниците 3 стр.

Фотопроводимост на полупроводниците

Цел на работата: Да се изследва спектралната чувствителност на фоторезистор. Да се наблюдават кривите на нарстване и спадане на фототока и да се определи времето за релаксация на фотопроводимостта. При светлинното възбуждане...
lubega
58 0