Материали 1-10 от 32

Иновационен процес - дефиниране и модели 5 стр.

Иновационен процес - дефиниране и модели

Иновациите имат важно значение не само за икономиката като цяло, но в условията на изключително турболентна бизнес среда те са необходими за оцеляването и развитието на всяка отделна фирма...
rusev02
0 1
Кои от идеите и вижданията на Тукидид Макиавели и Хобс и по отношение на ВНП и МО съвпадат или са сходни и как може да се обясни подобно сходство предвид големите различия в личностен план и общ времеви контекст между тримата 2 стр.
Какво е влиянието на бюджетния дефицит върху състоянието на икономиката 2 стр.

Какво е влиянието на бюджетния дефицит върху състоянието на икономиката?

Бюджетният дефицит представлява разлика в планираните от правителството в бюджета приходи и разходи и реално представените от икономиката и държавния сектор резултати...
aronn
4 1
Есе по икономическа социология на зададен въпрос 4 стр.

Есе по икономическа социология на зададен въпрос

Това е есе (отговор на въпроса) - Представете си, че искате да станете нарушител. Опишете някаква норма, която искате да нарушите публично, но и законно. Как ще ви погледнат тези, които не очакват това от Вас...
loli
14 0