Материали 1-10 от 33

Основни ценности и принципи на Конституцията на Република България от 12 юли 1991 г 9 стр.

Основни ценности и принципи на Конституцията на Република България (от 12 юли 1991 г.)

През последните години (ХХІ век) се наблюдава стремеж към съвременна конституционноправна интерпретация на аксиологическите и институционалните проблеми на парламентарната демокрация в България.
messi
0 1
ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА 12 стр.

ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИКА

По своята същност демокрацията предполага и изисква преобразуване на различните сфери на обществения живот. Общ момент в демократичното обновление е признаването и реализирането на плурализма.
messi
1 0
Хората успяват защото работят здраво Късметът няма нищо общо с успеха 5 стр.

Хората успяват защото работят здраво. Късметът няма нищо общо с успеха.

Смята се, стремежът към успех – придобиване на материални блага постигане на по-висок социален статус, уважение, престиж, самочувствие – е същностна черта на човешката природа...
gecata_maina
1 1
Възможно ли е екологията да спаси планетата Земя 4 стр.

Възможно ли е екологията да спаси планетата Земя?

Още преди много години един от първите интересуващи се от екологията е философът Аристотел и не е необходимо като него да имаме задълбочени познания по този въпрос (как да опазим земята си) за да се грижим за нея...
daniche90
34 0