Материали 1-10 от 1

Задачи по счетоводство 8 стр.

Задачи по счетоводство

В търговско дружество са извършени следните стопански операции: С данъчна фактура №130 е даставен ябълков концентрат при следните данни: 100гк по 55 лв. покупна цена. Данък върху добавената стойност – 20 на сто. Начислени са 500 лв. на...
lubega
13 2