Материали 1-10 от 299

Разработени теми по Вътрешен контрол и одит 105 стр.

Разработени теми по Вътрешен контрол и одит

Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор въвежда в чл.5 дефиниция за ФУК, която съответства на определението за вътрешен контрол от рамката КОСО и се използва и в Указанията на ИНТОСАЙ за прилагане на стандартите за вътрешен контрол
messi
0 0
Теми за изпит по КОС пищови 68 стр.

Теми за изпит по КОС (пищови)

- Същноста на стратегическото предимство на БО, може да се схване много по добре ако се проследи респективно , как са се променили ресурсите на БО и тези данни се сравнят с данните за резултатите от дейноста на БО.
messi
0 0
---- Сравнителна публична администрация 23 стр. очаква одобрение

---- Сравнителна публична администрация

Промяната е постоянно състояние на модерната администрация. Съвременната държавна администрация е непрекъснато подложена на предизвикателството на бързо променящите се национални и международни условия.
messi
0 0
Какво е дислексия 32 стр.

Какво е дислексия?

Дислексията не е болест или увреждане. Тя представлява нарушение, което оказва влияние върху развитието на способности като четене, писане и смятане, за сметка на силно развити творчески умения и креативност.
messi
0 0
Развитие на идеите и теориите за факторите влияещи върху развитието на педагогическата компетентност на родителите7 91 стр.

Развитие на идеите и теориите за факторите, влияещи върху развитието на педагогическата компетентност на родителите 7

Повишаването на педагогическата култура на родителите е по-изгодно и реализуемо във времето, като обществен резонанс, отколкото очакваната промяна в пазарните представи на индивидите, като предпоставка за развитие на ценностните (възпитателните) им ориент
messi
0 0
Историческо начало на социологията Преходът от традиционно към модерно общество и раждането на социологията 112 стр.

Историческо начало на социологията. Преходът от традиционно към модерно общество и раждането на социологията.

Изясняването на предметната област на всяка наука е същностен момент в нейното самоопределение. Тя трябва да даде отговор на въпросите за същността си, границите и обхвата си и в тази връзка се изяснява и понятийната й система.
messi
0 0
СУБЕКТИВНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РИСК 189 стр.

СУБЕКТИВНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РИСК

Понятието „риск" се използва в много сфери на науката и практическата човешка дейност. Различията в проявленията на риска обуславят спецификата в съдържанието на това понятие и многообразието на подходите за неговата интерпретация.
messi
0 0
МАКРОПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 75 стр.

МАКРОПОЛИТИКИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Веднага след Овобождението от турско робство се създават благоприятни предпоставки за развитие на българското образование. Още по време на временното руско управление започва изграждането на българска държава образователна система.
messi
0 0