Материали 1-10 от 114

Закони и наредби за опазване на околната среда 25 стр.

Закони и наредби за опазване на околната среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот.Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род....
aronn
0 0
Бонитация на земите 13 стр.

Бонитация на земите

Бонитет - Бонитация на почвите. Бонитация на екологични условия. Оценка на почвените условия. Биологични изисквания на културите към почвените условия. Оценка на климатичните условия. Комплексна агрономична оценка на земите...
aronn
18 1
Резерват Силкосия 10 стр.

Резерват Силкосия

Резерватът обхваща части от землищата на двете села. Силкосия е най-старата защитена територия в България. "Силкосия" е резерват разположен между селата Българи и Кости. Обхваща части от землищата на двете села...
rusev02
7 2
Замърсяване и пречистване на въздуха Mетан 19 стр.

Замърсяване и пречистване на въздуха. Mетан

Метанът (СН4) е най-малката органична молекула.В нея един въглероден атом чрез четирите електрона във външния си електронен слой е свързан с четири водородни атома. Образуват се четири ковалентни, слабо полярни връзки....
cblock
24 1