Материали 1-10 от 15

Културата на древен Египет 12 стр.

Културата на древен Египет

Египетската цивилизация възниква с политическото обединение на горен и долен Египет при първия фараон. Египет се разделя на много царства. Успехът на тази древноегипетската цивилизация се дължи в значителна степен на долината при р.Нил...
gecata_maina
149 1
Династията на Флавиите 52 стр.

Династията на Флавиите

Името Флавий e римско фамилно име. Родът Флавии произлиза от италийска фамилия на конници от Лациум. Плебейският род Flavia през Римската република няма голямо значение, но през 1 век сл.н.е. от него произлиза династия с трима императори...
gecata_maina
19 0
Тракийската култура - гробници съкровища и религия 31 стр.

Тракийската култура - гробници, съкровища и религия

За начало на тракийската култура се смята времето на появата на желязото. В края на XII и началото на XI в. пр. Xр. използването на желязото довело до засилване на производителните сили на тракийското общество и до класова диференциация...
nerven
70 0