Материали 1-10 от 96

Авиационно застраховане 10 стр.

Авиационно застраховане

У нас авиационното застраховане започва в самото начало на 60-те години, когато "Булстрад" - Българско външно застрахователно и презастрахователно АД, започва да застрахова държавната и единствена авиокомпания БГА "Балкан&qu
gecata_maina
0 0
Риск и възвращаемост Модел за оценка на капиталовите активи 31 стр.

Риск и възвращаемост. Модел за оценка на капиталовите активи

Пазарният риск на отделната ценна книга може да бъде измерен посредством нейната чувствителност спрямо промените във възвръщаемостта на пазарния портфейл. Измерител на тази чувствителност е бета коефициентът на акцията и се отбелязва с гръцката буква...
lubega
0 0
Конкурентоспособност на регионите в Европа 12 стр.

Конкурентоспособност на регионите в Европа

Основна информация за Европейския съюз. Регионална политика и цел. Партньорства за иновации. Конкурентоспособност на промишлеността. Образование в Европа. Социално развитие на регионите в Европа...
ndoe
0 4
Бонитация на земите 13 стр.

Бонитация на земите

Бонитет - Бонитация на почвите. Бонитация на екологични условия. Оценка на почвените условия. Биологични изисквания на културите към почвените условия. Оценка на климатичните условия. Комплексна агрономична оценка на земите...
aronn
18 1