Материали 1-10 от 1

Измерване на ток напрежение и мощност с електромеханични аналогови уреди 5 стр.

Измерване на ток, напрежение и мощност с електромеханични аналогови уреди

Обхватът на волтметъра се разширява чрез допълнителен резистор или чрез напрежителен трансформатор. Изборът се прави в зависимост от вида и големината на измерваното напрежение, както и от принципа на действие на уреда....
admin
7 0