Материали 1-10 от 8

Варненско езеро 4 стр.

Варненско езеро

Варненско-Белославският езерен комплекс обхваща две езера - Варненското и Белославското, свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от град Варна. Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход...
silviQ
4 1
Екологични експертизи 14 стр.

Екологични експертизи

Към екологичните експертизи се причислява основно екологичната оценка (ЕО) и ОВОС. Тези дейностти са законово определени постановена е последователността на дейносттите включени в ЕО и ОВОС са обезпечени като вече нормите за изготвянето им, оценяването...
gecata_maina
1 0
Радиоактивно замърсяване на околната среда Единици за измерване на радиация Радиоактивност 11 стр.

Радиоактивно замърсяване на околната среда. Единици за измерване на радиация. Радиоактивност

Свойство на някои атоми спонтанно да излъчват енергия под формата на частици или лъчи. При разпада си радиокативните атоми излъчват йонизираща радиация....
gecata_maina
9 0
Лекции по Екология пищови 13 стр.

Лекции по Екология (пищови)

В последните години особено голямо внимание се отделя на екологията на човека. Учени от най-различни области най-често обсъждат въпросите, свързани с влиянието на човека върху околната среда и неразривната му връзка с природата.
dannyboy
3 0
Горски ресурси 5 стр.

Горски ресурси

От всички естествени биологични природни ресурси на земята горите са най – ценни и все още най–широко разпространени. Горите на планетата заемат 1/3 от повърхността на сушата. В тях има около 1960 милиарда тона растителна маса. Тя представлява ....
ndoe
1 0