Материали 1-10 от 2

Рейтинговите агенции и техните оценки 2 стр.

Рейтинговите агенции и техните оценки

По правило, международният рейтинг на емитент от дадена държава не може да е по-висок от рейтинга на държавата в този момент, докато местните рейтинги не са ограничени от международния рейтинг на страната....
mOn
4 0