Материали 1-10 от 6

Политическо лидерство 3 стр.

Политическо лидерство

Феномен на политическия живот, чиято най-важна характеристика е осъществяването на властни функции в държавата и обществото. Политическото лидерство за разлика от формалното ръководство е упражняване на легитимна власт и влияние...
ivan40
10 1
Тоталитаризъм 17 стр.

Тоталитаризъм

Терминът "тоталитаризъм" е едно от най-употребяваните у нас презпоследните две десетилетия като съдържащ значения, предлагани като теоретически инструмент за обяснение и заклеймяване на периода между 1944 и 1989 г. ...
messi
2 0