Материали 1-10 от 1

Иновационен мениджмънт 6 стр.

Иновационен мениджмънт

Терминът иновация означава най-често обновление, въвеждане на новост в практиката изразяваща се в нов продукт, технология, пазарна и организационна промяна. Управлението на иновациите представлява управление на обновлението....
admin
3 1