Материали 1-10 от 1

Език и стил на Ботев 4 стр.

Език и стил на Ботев

Истинската публицистика се пише с емоционално вживяване. Без емоционална заангажираност към съдържателния план на публицистичния текст творецът не може да постигне най-важното – убедителност и въздействие върху активността на обществените сили...
mOn
1 0