Материали 1-10 от 10

Техника на високите напрежения 5 стр.

Техника на високите напрежения

Ударна йонизация - тя се получава при удър на електрон в неотрална частица, ако енергията предадена на неотралната частица след сблъскването е по-голямо от енергията на йонизация от нея се освобождава електрон...
gecata_maina
0 0
Материякласификация на материята Агрегатни и фазови състояния на веществата Течно-кристално състояние Кристали 5 стр.

Материя,класификация на материята. Агрегатни и фазови състояния на веществата. Течно-кристално състояние. Кристали

Като материя се означава всичко, което заема част от пространството и притежава маса. Материята може да съществува под формата на хетерогенни смеси и хомогенни компоненти...
mOn
3 0
Предприемачество 50 стр.

Предприемачество

Тази книга е продължение на авторовата поредица "Управление, предприемачество и бизнес". В нея се поставят актуални теоретико-методологически и практико-приложни проблеми на предприемачеството и на предприемаческото управление...
lubega
2 0