Материали 11-20 от 14

Иван Тургенев - В навечерието 88 стр.

Иван Тургенев - "В навечерието"

На брега на Москва-река, близо до Кунцово, през един от най-горещите летни дни на 1853 година на тревата, под сянката на една висока липа, лежаха двама младежи. Единият, наглед двадесет и три годишен...
messi
25 0
Педагогическа Психология 402 стр.

Педагогическа Психология

Неиздаден все още учебник по Педагогическа психология на проф. П.Николов от катедрата по Психология в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Учебникът покрива целия изучаван материал по дадения проблем.
mOn
10 1
Рейтинговите агенции и техните оценки 2 стр.

Рейтинговите агенции и техните оценки

По правило, международният рейтинг на емитент от дадена държава не може да е по-висок от рейтинга на държавата в този момент, докато местните рейтинги не са ограничени от международния рейтинг на страната....
mOn
4 0