Материали 1-10 от 19

Транзакционен анализ 1 стр.

Транзакционен анализ

ТА е метод за диагностика и терапия на личността в комуникативен план. Той е важен при общуването, социалните взаимодействия, тъй като отчита жизнената позиция на личността и състоянието на Аз-а....
cblock
6 0
Маркетингови проучвания на иновациите в BMW 12 стр.

Маркетингови проучвания на иновациите в BMW

Иновацията е краен резултат от сложен и многоетапен процес, който може да е продукт, изделие, услуга и други. Резултатите в иновационния процес могат да са принципно нови, но могат да са и усъвършенствани...
cblock
0 0