Материали 1-10 от 20

Oracle SQL fundamental - основни понятия и среда за работа 263 стр.

Oracle SQL fundamental - основни понятия и среда за работа

СУБД Oracle 10g осигурява многостранна, високоефективна платформа, осигуряваща мащабируемост, устойчивост, надеждност, достъпност, общ модел за разработка на приложения, единни стандарти, интегриране на различни езици (SQL, Java, и XML)....
admin
229 3
Търкалящи лагери 28 стр.

Търкалящи лагери

поз. 1 ,3 – външна и вътрешна гривни поз. 2 – търкалящи тела поз. 4 - сепаратор КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЛ радиални аксиални радиално- аксиални сачмени ролкови самонагаждащи несамонагаждащи едноредни двуредни разглобяеми неразглобяеми...
admin
27 2
Системи за управление на бази данни 304 стр.

Системи за управление на бази данни

База данни е организирана колекция от данни, използвана с цел моделиране на някакъв вид организация или организационен процес. Няма значение дали използвате хартия или компютърна софтуерна програма, за да съберете и съхраните данните.....
admin
83 1
Машини и инструменти използвани за обработка на корпусен детайл 6 стр.

Машини и инструменти използвани за обработка на корпусен детайл

Машините от този вид са окомплектовани със стиски, което не противоречи на приетата схема за установяване на заготовката на тази операция, поради което не е необходим изборът на технологична....
admin
6 1
Иновационен мениджмънт 6 стр.

Иновационен мениджмънт

Терминът иновация означава най-често обновление, въвеждане на новост в практиката изразяваща се в нов продукт, технология, пазарна и организационна промяна. Управлението на иновациите представлява управление на обновлението....
admin
3 1