Материали 1-10 от 138

Счетоводството като теория и практика 110 стр.

Счетоводството като теория и практика

Методологически основи, сфера на приложение, нормативна регламентация. Организация на текущото и периодичното отчитане. Годишен финансов отчет на предприятието - качествени характеристики, изисквания, елементи, информационни връзки, ред за изготвяне...
ndoe
0 0
Управление бизнес планиране и контрол - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г 54 стр.

Управление, бизнес планиране и контрол - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г.

Теоретични основи на управлението - класическа управленска теория. Всяко научно познание има своя история, еволюция на формиране и утвърждаване. Това се отнася и за управлението като практическа дейност и като наука...
ivan40
0 0
Oрганизационно поведение управление на човешките ресурси бизнес комуникации връзки с обществеността право - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г 50 стр.

Oрганизационно поведение, управление на човешките ресурси, бизнес комуникации, връзки с обществеността, право - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г.

Oрганизационни основи на управлението. Организация и управление. Функционален анализ на организацията. Структурен анализ на организацията. Видове организационни структури...
ivan40
0 0
Конспект за държавен изпит за ОКС quotбакалавърquot - управление бизнес планиране и контрол 166 стр.

Конспект за държавен изпит за ОКС "бакалавър" - управление, бизнес планиране и контрол

Първа част. Управление, бизнес планиране и контрол. Втора част. Икономика, финанси, маркетинг. Трета част. Организационно поведение, управление на човешките ресурси, бизнес комуникации, връзки с обществеността, право...
the_magicer
0 0