Материали 1-10 от 2

Звукът ДЖ 7 стр.

Звукът ДЖ

Учениците да осъзнаят звук ДЖ като звучен съгласен, който се бележи с двубуквеното съчетание ДЖ. Да го разграничат от ЖД. Развитие и обогатяване на речника на учениците. Изграждане на умения за работа по текст и личностно отношение...
cblock
12 1
Eтапи на работа с текста на художествената творба първичен синтез анализ вторичен синтез 7 стр.

Eтапи на работа с текста на художествената творба – първичен синтез, анализ, вторичен синтез

Предварителната подготовка включва различни задачи – индивидуални, колективни, по групи. Чрез тях се стремим да активизираме преживяванията на учениците, да обогатим представите и знанията им за съответна епоха, събития,...
cblock
2 0