Материали 1-10 от 6

Характеристика на малките и средни предприятия в България 11 стр.

Характеристика на малките и средни предприятия в България

В България разделението малки средни и големи фирми е ясно диференцирано чрез Закона за малките и средни предприятия приет още през 1999г. Общите критерии за категорията МСП визирани в гореспоменатия закон са :...
nerven
1 1