Материали 1-10 от 63

Международен бизнес 15 стр.

Международен бизнес

С изложението представено в казуса относно процедурите, които се прилагат в нашата страна по отношение на концесионирането на летища и пристанища смея да твърдя, че липсата на стратегия и прозрачност води до получаване на негативи за нашата страна...
cblock
0 0
Фактори влияущи върху потребителското поведение - степен на ангажираност 5 стр.

Фактори влияущи върху потребителското поведение - степен на ангажираност

Установяването на потребностите, изборът на целите и тяхната реализация са процеси, чийто двигател е потребителскта мотивация. Действията на потребителя са насочени към към покупката на продукт, който да задоволи осъзнатата потребителска нужда...
silviQ
0 0
Социална политика и администрация 9 стр.

Социална политика и администрация

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
ivan40
4 0
Фискална децентрализация 15 стр.

Фискална децентрализация

Децентрализацията обикновено се дефинира като процес, при който държавата прехвърля на местната власт права и отговорности за изпълнение на определени функции, свързани с предлагането на публичните стоки и услуги, чието потребление е пространствено...
emoto_92
8 0