Материали 1-10 от 26

Вземания на задължения 2 стр.

Вземания на задължения

На 31.11.2012г. е продадена поточна линия, закупена и заприходена на 15.01.2012г. и въведена в експлоатация на 15.04.2012г. (при годишна амортизационна норма 30%). Машината е придобита за 180 000 лв. с включено ДДС...
nerven
5 0
Сравнителен анализ на дейността на Уникредит Булбанк и Unicredit Tiriac Bank 12 стр.

Сравнителен анализ на дейността на Уникредит Булбанк и Unicredit Tiriac Bank

УниКредит Булбанк е най-голямата банка на България . Преди 1994 г., банката е известна като Българска външнотърговска банка или БВБ. "УниКредит Булбанк" АД предоставя различни корпоративни и индивидуални банкови продукти и услуги в Бъ
dannyboy
39 3