Материали 1-10 от 6

Екомониторинг 94 стр.

Екомониторинг

В настоящата книга се третират въпросите свързани със същността на еколого-икономическия мониторинг, принципите за неговото изграждане, задачи, цели, начин на функциониране и финансиране...
Simonsita
25 3