Материали 1-10 от 43

Технология на машиностроителните материали 267 стр.

Технология на машиностроителните материали

Това е учебник, който се използва от повече от 30 години за изучаване на дисциплината, за пръв път е достъпен в doc. формат,което доста може да улесни неговото използване.
kokimbo
0 0
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ III част ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ 108 стр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ III част ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от специалност “Електротехника и електротехнологии” на ТУ- Варна и е в съотвествие с учебната програма за образователна степен “бакалавър” .
legolas
25 4
Нормативно-правна уредба на туризма 11 стр.

Нормативно-правна уредба на туризма

Субектът на правото е правна характеристика на човека, правен израз на възможностите, които човек получава като основен адресат на правни норми. Това признато само на човека качество е обвързано с присъщата за него изключителна способност...
silviQ
10 2