Материали 1-10 от 8

Икономически теории 20 стр.

Икономически теории

Историята на икономическата мисъл е стара почти колко¬то материалния свят на хората. Развитието и обогатяването на икономическия живот провокира съответен тип мислене, ражда идеи и представи, които пък на свой ред се опитват да обясняват ....
ndoe
20 0