Материали 1-10 от 2

Зимни вечери 3 стр.

Зимни вечери

Цикълът “Зимни вечери” е една от късните творби на Смирненски. Основната тема в “Зимни вечери” е тази за страданието и безнадеждността на бедните обществени слоеве. Поетът създава атмосфера на тревожна напрегнатост. Пустота, мрак, призрачност са....
ndoe
5 0