Материали 1-10 от 12

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор 23 стр.

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор

Като цяло механизмите се подразделят на най-различни групи според най-разнообразни признаци. В зависимост от дийението на звената,от които са образувани,те биват пространствени и равнинни.
ndoe
7 2
Вторични схеми на подсистемите за дистанционно управление на електрическо присъединение от уредба за високо напрежение 18 стр.

Вторични схеми на подсистемите за дистанционно управление на електрическо присъединение от уредба за високо напрежение

Вторични схеми на подсистемите за дистанционно управление на електрическо присъединение от уредба за високо напрежение....
admin
9 0
Антенно - фидерна и микровълнова техника 10 стр.

Антенно - фидерна и микровълнова техника

Ромбичната антена представлява симетрична линия, проводниците на която са разположени по страните на ромб. Антената се захранва в един от острите ъгли на ромба, а в другия остър ъгъл се включва активно съпротивление, равно на....
admin
19 0
Курсов проект по осветителна и инсталационна техника 13 стр.

Курсов проект по осветителна и инсталационна техника

Избраната система на осветление е общо равномерно. В помещенията се предвиждат осветители с луминесцентни лампи с бяла светлина и осветители с дневна светлина, ще се монтират на тавана....
admin
25 3