Материали 1-10 от 6

Проектиране на нискочестотен усилвател на мощност 20 стр.

Проектиране на нискочестотен усилвател на мощност

Усилвателите на мощност са предназначени да предават в определен товар относително голяма мощност с голям коефициент на по-лесно действие и зададени максимално допустими изкривявания на усилвания сигнал
ndoe
20 1