Материали 1-10 от 1

Проектиране на високоговорител с пасивна мембрана 32 стр.

Проектиране на високоговорител с пасивна мембрана

Резонантна честота f0. това е честотата, при която модулът на пълното входно електрическо съпротивление на високоговорителя получава своя максимум при възходящо изменение на честотата....
admin
5 0