Материали 1-10 от 1

Проектиране на технологичен процес за изработване на следните детайли 8 стр.

Проектиране на технологичен процес за изработване на следните детайли

Втора операция – за изработване на двата проходни отвора разположени радиално на оста на заготовката и получаване на необходимите качествени показатели е необходимо единствено да се свредловат тъй като към тях не са предявени никакви изисквания....
admin
29 5