Материали 1-10 от 11

Кабинетно маркетингово проучване на пазара на местните локалните туристически услуги във Великобритания 13 стр.

Кабинетно маркетингово проучване на пазара на местните /локалните/ туристически услуги във Великобритания"

Търсещите лукса и модата са най-големия сегмент от локални туристи във Великобритания. Те държат 22% от пазара на туристически услуги. Могат да се определят като по- скоро "жертва на модата".
lubega
5 0
Провеждане на маркетингово изследване в Кауфланд България 32 стр.

Провеждане на маркетингово изследване в "Кауфланд – България"

Маркетингово изследване на "Кауфланд - България" във връзка с внедряване на нова гама от продукти в мрежата от хипермаркети - изследване дали е необходимо, изведени са редица показатели, изводи...
dannyboy
7 4
Маркетингов план за въвеждане на нов финансов продукт 6 стр.

Маркетингов план за въвеждане на нов финансов продукт

Основната дейност на всяка финансова институция е свързана с предоставянето на финансови услуги и по този начин да удовлетвори потребностите на клиентите. За да получи желаната печалба и да постигне своите цели....
admin
68 3