Материали 1-10 от 65

Електрообзавеждане 41 стр.

Електрообзавеждане

Крановете са едни от най - разпространените подемно транспортни агрегати с общо промишлено предназначение. Представляват съчетания подемни механизми с механизми за преместване,при което могат да се извършват товарно - разтоварни технологични....
admin
27 5
Анализ и усъвършенстване на производствената дейност в МФЦ от фирма Елаците МЕД АД с Мирково 37 стр.

Анализ и усъвършенстване на производствената дейност в МФЦ от фирма „Елаците МЕД” АД – с. Мирково

Анализ на типа на производството на МФЦ, структурата на производствения процес във филтърен участък в „Елаците МЕД” АД, форма на организация на производството, пространственото изграждане на производствения процес....
admin
59 3
Инфраструктура по видове транспорт 37 стр.

Инфраструктура по видове транспорт

Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за утвърждаването на външнотърговските връзки на страната и на туризма. Като цяло, през последните години нуждите от транспортни услуги - товарни и пътнически се увеличават, като успоредно...
ivan40
0 0
Анализ и усъвършенстване на производствената дейност на предприятие 34 стр.

Анализ и усъвършенстване на производствената дейност на предприятие

Материалът е курсов проект, включващ описание на дейността на фирмата, моментното състояние на предприятието, анализи и начини за усъвършенстване на дейността й. Изпълнени са всички изисквания към проекта и той е оценен с отличен....
cblock
32 5
Проектиране на високоговорител с пасивна мембрана 32 стр.

Проектиране на високоговорител с пасивна мембрана

Резонантна честота f0. това е честотата, при която модулът на пълното входно електрическо съпротивление на високоговорителя получава своя максимум при възходящо изменение на честотата....
admin
5 0