Материали 1-10 от 65

Инфраструктура по видове транспорт 37 стр.

Инфраструктура по видове транспорт

Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за утвърждаването на външнотърговските връзки на страната и на туризма. Като цяло, през последните години нуждите от транспортни услуги - товарни и пътнически се увеличават, като успоредно...
ivan40
0 0
Синтез на система за автоматично управление на ферментационен процес 8 стр.

Синтез на система за автоматично управление на ферментационен процес

Метановата ферментация е един от основните процеси на екологическата биотехнология. Той е актуален и перспективен от енергийна и екологична гледна точка.
aronn
18 1
Синтез на асисмптотичен наблюдател оценяващ променливите на състоянието на биотехнологичните процеси при неизвестна структура на кинетичните скорости и икономичните коефициенти 9 стр.
Анализ и оценка на дейността и резултатите на компания Мери Кей 13 стр.

Анализ и оценка на дейността и резултатите на компания "Мери Кей"

Компания "Мери Кей" е основана през септември 1963 година в Далас.Нейна основателка е Мери Кей Аш,която има за цел да даде възможност на жените да бъдат собственички на свой бизнес.
cblock
8 0
Пrоект по Индустриален инжинеринг 24 стр.

Пrоект по Индустриален инжинеринг

Представяне на индустриалното предприятие като обект на усъвършенстване ...Анализ на производствения процес в "EPIQ EA" ЕООД.. Анализ на производствения процес, осъществяван в усъвършенстваното производствено звено
mOn
1 1